ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Τόμος 27/1-2
Δεκέμβριος 2010

Περιοδική έκδοση για τη φιλοσοφική

έρευνα και κριτική


Εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο


Διεύθυνση: Παύλος Καλλιγάς

Συντακτική ομάδα: Ιόλη Πατέλλη
                                 Σταυρούλα Τσινόρεμα
                                 Βάσω Κιντή
                                 Στέλιος Βιρβιδάκης
                                 Αριστείδης Αραγεώργης
                                 Βασίλης Καρασμάνης
ISSN: 1105-8102

Tιμή: 20,20 €
Σελίδες: 262
Γράφουν:

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
Η φιλία προς εαυτόν στα Ἠθικά Εὐδήμια

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ
Από την ορθότητα των ονομάτων στην ορθότητα
των δογμάτων: το πρόβλημα με την βυζαντινή φιλοσοφία

ΙΟΛΗ ΠΑΤΕΛΛΗ
Ο Καντ και το δικαίωμα στην ψήφο

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Η εγελειανή ανακατασκευή των καντιανών αντινομιών του Καθαρού Λόγου

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ
Το «παράδοξο» της πρότασης 6.54 – Ο σκοπός του Tractatus

ΛΙΑ ΜΕΛΑ
Ηθικός σχετικισμός, αλήθεια και ορθολογική δικαιολόγηση στον MacIntire

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Κριτήτια ταυτότητας στη μεταφυσική των αφηρημένων αντικειμένων