ΚΡΙΤΙΚΑ
ΦΙΣΟΛΟΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
2009

Η αύξηση, τα τελευταία χρόνια, των εκδόσεων από τον χώρο της Φιλοσοφίας κάνει όλο και πιο έντονη την ανάγκη κριτικής αποτίμησης της ελληνικής φιλοσοφικής παραγωγής. Το κενό που παρατηρείται ως προς την επιστημονικά έγκυρη, έγκαιρη και αυστηρή αποτίμηση της αξίας πρόσφατων εκδόσεων από τον χώρο της Φιλοσοφίας επιχειρεί να καλύψει η έκδοση των Κριτικών: ενός νέου ετήσιου περιοδικού, το οποίο δημοσιεύει αποκλειστικά πρωτότυπες βιβλιοκρισίες για εκδόσεις των δύο τελευταίων ετών. Οι βιβλιοκρισίες κατατοπίζουν τον αναγνώστη για τη δομή και το περιεχόμενο του κρινόμενου έργου, αξιολογούν τη θέση που αυτό καταλαμβάνει εντός του ευρύτερου πλαισίου της σύγχρονης έρευνας και καταλήγουν σε συμπερασματική αξιολόγησή του. Σε περίπτωση μεταφράσεων, αξιολογείται ειδικά και η ποιότητα της μεταφραστικής εργασίας.

Τα Κριτικά έχουν πρωτογενώς ηλεκτρονική μορφή, ως διακριτή και αυτόνομη μονάδα του ιστοχώρου www.philosophica.gr, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2008 υπό την αιγίδα του Ομίλου Φιλοσοφικών Ερευνών.


Σελίδες 219

Τιμή 12,05 Ευρώ


Διευθυντής των Κριτικών είναι ο Παναγιώτης Θανασάς ενώ στη Συντακτική Επιτροπή μετέχουν και οι Στασινός Σταυριανέας, Γιώργος Ζωγραφίδης, Άρης Στυλιανού και Φιλήμων Παιονίδης. Τη Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζουν οι Στέλιος Βιρβιδάκης, Βασίλης Κάλφας και Παύλος Σούρλας.