ΚΟΛΙΝ ΚΡΑΟΥΤΣ

ΜΕΤΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εισαγωγή-Μετάφραση
: Αλέξανδρος Κιουπκιολής

Η Μεταδημοκρατία είναι ένα έργο πολεμικής που ξεφεύγει από τα γνωστά παράπονα για τα ελλείμματα της δημοκρατίας μας και διερευνά τις βαθύτερες κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις που εξηγούν τη σύγχρονη δυσανεξία. Ο Colin Crouch υποστηρίζει ότι η παρακμή των κοινωνικών τάξεων που κατέστησαν δυνατή μια ενεργό και κριτική μαζική πολιτική συνδυάστηκε με την άνοδο του παγκόσμιου καπιταλισμού και δημιούργησε ως αποτέλεσμα μια αυτοαναφορική πολιτική τάξη, η οποία ασχολείται περισσότερο με την ανάπτυξη των δεσμών με τα πλούσια επιχειρηματικά συμφέροντα παρά με την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των απλών ανθρώπων. Δείχνει ότι στην αυγή του εικοστού πρώτου αιώνα η πολιτική μας γυρίζει πίσω, από ορισμένες απόψεις, στον κόσμο που ξέραμε πολύ πριν τις αρχές του εικοστού αιώνα, όταν η πολιτική ήταν ένα παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε ολιγαρχικές ομάδες. Ο Crouch, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι η εμπειρία του εικοστού αιώνα διατηρείται στην επιφάνεια και μας υπενθυμίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αναζωογόνηση της πολιτικής. Το συναρπαστικό αυτό βιβλίο θα αποτελέσει μια πρόκληση για όλους όσοι διατείνονται ότι οι προηγούμενες κοινωνίες έχουν κατορθώσει να πραγματοποιήσουν τον καλύτερο δυνατό κόσμο της δημοκρατίας, και θα είναι απαραίτητα ανάγνωσμα για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κατανοήσει τη μορφή της πολιτικής στον εικοστό πρώτο αιώνα.


Ο Colin Crouch έγραψε μια δυνατή διακήρυξη-κάλεσμα για μια νέα πολιτική της αριστεράς στον εικοστό πρώτο αιώνα. Δεν είναι οπαδός του Τρίτου Δρόμου. Γι' αυτόν η βασική επιλογή είναι ανάμεσα στη φιλελεύθερη δημοκρατία ή τη δημοκρατία της ισότητας, και κλίνει ξεκάθαρα υπέρ της δεύτερης. Όσοι διαφωνούν με την ανάλυση ή με τα συμπεράσματα του θα πρέπει να στηρίξουν τη διαφωνία τους με επιχειρήματα, και πιθανόν θα το κάνουν. Είναι βέβαιο ότι το βιβλίο του Crouch θα δώσει λαβή για ζωηρές διαμάχες.

Λόρδος Ralf Dahrendorf

Ο Colin Crouch έχει το μεγάλο χάρισμα να προσγειώνει τη θεωρία στο έδαφος που πατούμε. Η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου εφαρμόζεται στις πολιτικές που απαιτούνται για την ανανέωση της πολιτικής συμμετοχής. Το βαθυστόχαστο αυτό βιβλίο είναι μια ολοκλήρωση όλων όσα περιμέναμε -και πολλών περισσότερων- από τα δοκίμια του για τη Φαμπιανή Εταιρεία και τα άρθρα του στο Political Quaterly γύρω από τα διλήματα της δημοκρατίας σε δύσκολους καιρούς.

Καθηγητής Bernard Crick

ISBN 978-960-7651-74-7
Σελίδες 126
Τιμή 12,83 Ευρώ

COLIN CROUCH

Ο Colin Crouch είναι Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο.