Εκδόσεις Εκκρεμές

 Μπόταση 6, Αθήνα 10682, 
Αθήνα, Ελλάδα

: 2103213583-2108220006

: 2108220006

ekkremes@ekkremes.gr