ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Τόμος 30/1-2

(Δευκαλίων)

Περιοδική έκδοση για τη φιλοσοφική έρευνα και κριτική

Εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο

Διεύθυνση: Παύλος Καλλιγάς

Συντακτική ομάδα:
  • Ιόλη Πατέλλη
  • Σταυρούλα Τσινόρεμα
  • Βάσω Κιντή
  • Στέλιος Βιρβιδάκης
  • Αριστείδης Αραγεώργης
  • Βασίλης Καρασμάνης

ISBN 1105-8102
Σελίδες 235
Τιμή 16,83€

Γράφουν:
Γιάννης Πανίδης
Η πολιτική νομιμοποίηση της απόθεσης των παιδιών στον Αριστοτέλη

Κατέλης Βίγκλας
Η οντολογική αναβάθμιση της αισθητής ύλης σε νοητή από τον Πλωτίνο και οι μεταγενέστερες απηχήσεις της

Φωτεινή Βασιλείου
Θεμέλια της φαινομενολογίας: Η κριτική του Χούσερλ στη θεωρία του Μπρεντάνο περί αποβλεπτικότητας

Μίλτος Θεοδοσίου & Κώστας Λούκος
Το Tractatus, ο Carnap και η ανοησία της μεταφυσικής: Οι σύγχρονες διαμάχες

Διονύσης Χρηστιάς & Κώστας Μάρκου
Αιτιότητα και αιτιακή εξήγηση υπό το φως της αντίληψης περί εννοιών του ύστερου Wittgenstein

Κωνσταντάνα Αντιόχου
Επιστήμη και αξίες: Τα όρια και οι προϋποθέσεις του πλαισιακού εμπειρισμού της Helen Longino

Συζητήσεις:
Αντώνης Χατζημωυσής
Αναλυτική και Ηπειρωτική Φιλοσοφία: Μεθοδολογικές Παρατηρήσεις

Πάρης Μπουρλάκης
Η φιλοσοφία και η σιωπή: Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο του Αριστείδη Μπαλτά Peeling Potatoes or Grinding Lenses

Βιβλιοκρισίες - Κριτικές αναλύσεις: Διονύσης Χρηστιάς
Audi, R.: Το φιλοσοφικό λεξικό του Cambridge

Close