ΜΑΪΚΛ ΦΡΗΝΤΜΑΝ

ΧΩΡΙΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

Κάρναπ, Κασσίρερ και Χάιντεγκερ

Μετάφραση: Στέλλα Τσιλεδάκη

Επιμέλεια: Διονύσης Χρηστιάς

(Δοκίμια - Μελέτες, Ευμενείς έλεγχοι, Νέες εκδόσεις)

«...Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η διάχυτη ρήξη μεταξύ της αναλυτικής και της ηπειρωτικής φιλοσοφικής παράδοσης κατά τον 20ό αιώνα υπό το πρίσμα ενός εξαιρετικά σημαντικού καθοριστικού συμβάντος. Κατανοώντας τη συνάντηση του Νταβός από τις διαφορετικές προοπτικές καθενός από τους τρεις πρωταγωνιστές μας, μπορούμε, ελπίζω, να αντιληφθούμε και εμείς τα εν λόγω ζητήματα από μια ιδιαίτερα διαφωτιστική προοπτική. Συγκεκριμένα, θα δούμε πώς η σχετικά λιγότερο γνωστή φιλοσοφική θέση που σταδιακά αναπτύχθηκε από τον Κασσίρερ αυτή την περίοδο μπορεί να ιδωθεί ως μια ηρωική απόπειρα γεφύρωσης του ολοένα και διευρυνόμενου χάσματος μεταξύ της επιστημονικής προσέγγισης στη φιλοσοφία που υποστήριζε ο Κάρναπ και της αποφασιστικής προσπάθειας μετακίνησης της φιλοσοφίας προς μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση που εκπροσωπούσε ο Χάιντεγκερ...»

ISBN 978-618-5076-20-7
Σελίδες 364
Τιμή 19,72€

ΜΑΪΚΛ ΦΡΗΝΤΜΑΝ

ΜΑΪΚΛ ΦΡΗΝΤΜΑΝ

O Michael Friedman (1947) είναι Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Princeton, όπου αναγορεύθηκε διδάκτορας το 1973. Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια της Pennsylvania, του Illinois, της Indiana και του Harvard, και σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Stanford. Είναι γνωστός για το έργο του σχετικά με την επιστημονική εξήγηση, τη φιλοσοφία της φυσικής, του Kant, την ιστορία του κινήματος του λογικού θετικισμού, καθώς και τη διάσταση μεταξύ ηπειρωτικής και αναλυτικής φιλοσοφίας. Σημαντικότερα έργα του: Dynamics of Reason (2001), Reconsidering Logical Positivism (1999), Kant and the Exact Sciences (1992).

Close