Αλφρέντο Ζενονί

Η ΑΛΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Ψυχανάλυση και θεραπεία στο ίδρυμα

Επιμέλεια: Α. Πίγκου, Ε. Τέντσου, Δ. Αλεξάκης, Ρ. Μπλανσέ

(Δοκίμια - Μελέτες, Λακανικός Προσανατολισμός, Νέες εκδόσεις)

«Με την παρέμβασή μας, δεν εγκαταστήσαμε ένα γραφείο αναλυτή μέσα στο ίδρυμα, ούτε αντικαταστήσαμε τον ψυχοθεραπευτή με τον αναλυτή, αλλά δοκιμάσαμε να μετακινήσουμε τον ιδρυματικό μηχανισμό μέσα στο πεδίο της κλινικής όπως εκείνη ορίζεται από τη φροϋδική θεωρία της αιτιότητας. Όπως το ζήτημα δεν είναι να ξέρουμε αν η ψυχανάλυση μπορεί να συγκαταταχθεί μαζί με τις άλλες επιστήμες, αλλά αν η επιστήμη μπορεί να λάβει υπόψη της την ψυχανάλυση, έτσι και όσον αφορά το ψυχιατρικό ίδρυμα το ζήτημα δεν είναι να ξέρουμε αν η ψυχανάλυση μπορεί να συγκαταλεχθεί ανάμεσα στις θεραπείες που αυτό προσφέρει, αλλά αν η ψυχιατρική περίθαλψη (στέγαση, κοινωνική βοήθεια φαρμακευτική θεραπεία) μπορεί να ενημερωθεί από την ψυχανάλυση και να προσανατολιστεί με βάση τις υποθέσεις της»

Αλφρέντο Ζενονί

Στο έργο αυτό, που βασίζεται σε δεκαετή εμπειρία μέσα σε μια θεραπευτική κοινότητα, ο συγγραφέας εκθέτει τις θεωρητικές και κλινικές συντεταγμένες μιας πρακτικής στο ίδρυμα που δεν προκύπτει τόσο από την άθροιση επιστημονικών ειδικοτήτων (την περίφημη «διεπιστημονικότητα»), αλλά από μια ορισμένη αποεξειδίκευση, προς όφελος μιας μεγαλύτερης δεκτικότητας στη συνάντηση με τον ασθενή, ανεξαρτήτως της θέσης, των δραστηριοτήτων ή των διπλωμάτων του καθενός. Αυτή η άλλη κλινική πρακτική συνιστά κάλεσμα προς την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα του κάθε συμμετέχοντας, στο πλαίσιο μιας «πρακτικής με πολλούς» για την οποία μαρτυρούν εδώ οι παλιοί συνάδελφοι του Αλφρέντο Ζενονί γράφοντας την εισαγωγή των διαφόρων τμημάτων του βιβλίου.

ISBN 978-618-5076-23-8
Σελίδες 368
Τιμή 18,5€

Αλφρέντο Ζενονί

Αλφρέντο Ζενονί

Ο Αλφρέντο Ζενονί είναι δρ. φιλοσοφίας, ψυχαναλυτής, μέλος της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και διδάσκων στο Κλινικό Τμήμα των Βρυξελλών. Εργάστηκε ως ψυχολόγος και ως θεραπευτικός υπεύθυνος σε ένα μετανοσοκομειακό ξενώνα στις Βρυξέλλες έως το 2004.

Close