Διονύσιος Α. Αναπολιτάνος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΞΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ, ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

23 Κείμενα φιλοσοφίας

(Δοκίμια - Μελέτες)

Και η αίσθηση της προσωπικής μας ταυτότητας; Το γεγονός ότι αισθανόμαστε πως υπάρχουμε, ως διαρκούσες (αν και όχι ακριβώς αναλλοίωτες) συνειδήσεις, πού εδράζεται; Πώς γνωρίζουμε ότι είμαστε ακριβώς εμείς, που υπήρχαμε και πριν και πώς, όχι απλώς προσδοκούμε, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε εμείς οι ίδιοι, που θα υπάρχουμε μετά; Μα το γνωρίζουμε γιατί η μνήμη μας του πριν είναι η μνήμη όχι ενός γενικού και απρόσωπου πριν, αλλά η μνήμη του δικού μας πριν, που χρωματίζεται από το γεγονός ότι είναι προσβάσιμο μόνον από μας τους ίδιους και κανέναν άλλον, ανήκοντας στα περιεχόμενα του μόνου πράγματος που γνωρίζουμε κατ’ αποκλειστικότητα, στα περιεχόμενα, δηλαδή, του νου μας. Και το μετά; Μα και το μετά είναι το δικό μας μετά, είναι αυτό που κατ’ αποκλειστικότητα προσδοκούμε να υπάρξει, στηριγμένοι στην προσωπική μας, επαγωγικού χαρακτήρα, προθέαση των μελλουμένων να μας συμβούν πραγμάτων. Έτσι, αρθρώνεται αυτό που καλούμε «προσωπική ταυτότητα». Είμαστε εμείς με τα δικά μας πριν, τα δικά μας τώρα (ακόμη και αν η εκάστοτε στιγμιαία ή μη παρουσία τους είναι οντολογικά συζητήσιμη) και τα δικά μας μετά· και όλα αυτά μαζί με το πλούσιο γνωσιακό τους περιεχόμενο.

ISBN 978-618-5076-31-3
Σελίδες 290
Τιμή 17,7€

Διονύσιος Α. Αναπολιτάνος

Διονύσιος Α. Αναπολιτάνος

Ο συγγραφέας γεννήθηκε στην Λευκάδα στις 27 Απριλίου 1945, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές τον Ιούλιο του 1963. Είναι κάτοχος των εξής πανεπιστημιακών τίτλων: Πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1970, B.Sc. στα Μαθηματικά του Πανεπιστημίου του Manchester, Μεγάλη Βρετανία, 1974 και στο ίδιο πανεπιστήμιο M.Sc.,1975 και Ph.D. στη Μαθηματική Λογική 1977, M.A 1983 του Πανεπιστημίου του Pittsburgh και Ph.D στην Φιλοσοφία 1986 στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Από τον Νοέμβριο του 1978 μέχρι και τον Μάιο του 1994 υπηρέτησε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και απεχώρησε τελικώς ως αναπληρωτής καθηγητής. Τον Μάιο του 1994 εξελέγη στο νεοϊδρυθέν Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, ως καθηγητής. Το εν λόγω τμήμα, στου οποίου την ίδρυση συνέβαλε πολλαπλώς, ονομάζεται πλέον Τμήμα Ιστορία και Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Συνταξιοδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2012. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα εξής αντικείμενα: Ιστορία της Φιλοσοφίας, Συστηματική Φιλοσοφία, Οντολογία, Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Φιλοσοφία της Λογικής, Μαθηματική Λογική.

Τα μέχρι σήμερα δημοσιεύματά του (διατριβές, βιβλία, ερευνητικά δοκίμια και βιβλιοκρισίες στα Ελληνικά και τα Αγγλικά) ανέρχονται περίπου στα 140.

Close