Ρενέ Ντεκάρτ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μετάφραση: Βασιλική Γρηγοροπούλου

Επιμέλεια, σημειώσεις, σχόλια: Ευάγγελος Βανταράκης

Πρόλογος: Ντενί Καμπουσνέρ

Επίμετρο: Στέλιος Βιρβιδάκης

(Δοκίμια - Μελέτες, Ευμενείς έλεγχοι, Νέες εκδόσεις)

Οι επιστολές που δημοσιεύονται σε αυτόν τον τόμο μπορούν να διαβαστούν για το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν καθαυτές, χωρίς προγενέστερη εξοικείωση με τη σκέψη του Ντεκάρτ. Ωστόσο, η ιδιαίτερη αξία τους έγκειται, αναμφίβολα, στο ότι φωτίζουν ποικίλες πτυχές αυτής της σκέψης και πρωτίστως την ηθική της διάσταση, τις πρακτικές της εφαρμογές και τη σχέση της με μια συγκεκριμένη τέχνη του βίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να συνεισφέρουν όχι μόνο στην ερμηνεία των θέσεων και των επιχειρημάτων του, αλλά και σε μια ενδεχόμενη προσπάθεια προσαρμογής και επαναξιοποίησής τους στο πλαίσιο της εποχής μας, όσο βέβαια κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Οι Επιστολές χωρίζονται σε 5 ενότητες:

Ι. Οι προκλήσεις της ηθικής

ΙΙ. Περί της ελευθερίας της βούλησης .

ΙΙΙ. Περί της ευδαιμονίας, των παθών και του ύψιστου αγαθού .

ΙV. Παρηγορητικές επιστολές. . . . . . . .

V. Περί πολιτικής φιλοσοφίας

[…] το ύψιστο αγαθό όλων των ανθρώπων μαζί είναι ένα αμάλγαμα ή μια συναρμογή όλων των αγαθών, τόσο της ψυχής όσο και του σώματος και της τύχης, που μπορούν να βρεθούν σε κάποιους ανθρώπους. Αλλά το ύψιστο αγαθό καθενός ειδικά είναι εντελώς άλλο πράγμα και δεν συνίσταται παρά στη σταθερή θέληση να κάνουμε το καλό και στην ικανοποίηση που παράγει αυτή. Ο λόγος είναι ότι δεν βρίσκω κανένα άλλο αγαθό που να μου φαίνεται τόσο μεγάλο και να είναι ολότελα στην εξουσία του καθενός. Διότι τα αγαθά του σώματος και της τύχης δεν εξαρτώνται απόλυτα από μας, τα δε αγαθά της ψυχής αναφέρονται όλα σε δύο πράγματα: το ένα είναι να γνωρίζουμε και το άλλο να θέλουμε το καλό. Αλλά συχνά η γνώση βρίσκεται πέρα από τις δυνάμεις μας, γι’ αυτό δεν απομένει παρά η βούληση. […] Δεν βλέπω λοιπόν να είναι δυνατό να τη διαθέτουμε καλύτερα παρά αν έχουμε πάντα σταθερή και ασίγαστη αποφασιστικότητα ώστε να κάνουμε επακριβώς όλα όσα κρίνουμε ότι είναι κάλλιστα και να χρησιμοποιούμε όλες τις δυνάμεις του πνεύματός μας για να τα γνωρίσουμε καλά.

ISBN 978-618-5076-48-1
Σελίδες 224
Τιμή 16,75€

Ρενέ Ντεκάρτ

Ρενέ Ντεκάρτ

Ο Ρενέ Ντεκάρτ [René Descartes] (1596-1650), γιος ανώτερου δικαστή, γεννήθηκε στην Τουραίν, σπούδασε στο κολέγιο των Ιησουιτών Λα Φλες και στη συνέχεια έλαβε δίπλωμα νομικής από το Πανεπιστήμιο του Πουατιέ. Αρνούμενος να σταδιοδρομήσει ως δικαστής όπως ο πατέρας του, πραγματοποίησε πολλά ταξίδια σε χώρες της δυτικής Ευρώπης. Μετά το 1628 εγκαθίσταται στην Ολλανδία, όπου έρχεται σε επαφή με τη νέα μηχανιστική επιστήμη και αφοσιώνεται στο έργο του. Το επιστημονικό του πρόγραμμα διαπνέεται από την ιδέα της αλληλουχίας της επιστημονικής γνώσης, η οποία βασίζεται σε φιλοσοφικές αρχές. Η αρχιτεκτονική του σχεδίου αυτού τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους σημαντικότερους φιλοσόφους στην ιστορία του παγκόσμιου πνεύματος.

Close