Παρουσίαση της καινούργιας δουλειάς του

 

ΘΕΜΟΥ ΣΚΑΝΔΑΜΗ

με τίτλο 

Θ.

Ο Θέμος θα παίξει ζωντανά τα τραγούδια του
και θα ακολουθήσει party με μουσική εκκλεκτικά συγγενική
.

 

PolisArtCafé, Κυριακή 6 Απριλίου 2014, ώρα21:00

Τηλ: 2108220006, 2103213583 και 2103249588